Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Δραματοποίηση παραμυθιού

Δραματοποίηση παραμυθιού

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην Α΄ Τάξη δραματοποίηση του παραδοσιακού ελληνικού παραμυθιού «Πλούτος , Ευτυχία και Αγάπη» στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος το « Ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι».

Η δραματοποίηση έγινε από τις δασκάλες των τάξεων Nικολέτου Γιαννούλα , Παπαδόγιαννη Ελένη και την υπεύθυνη των πολιτιστικών θεμάτων κ. Τασία Γιαννακού.

Αρχικά αφηγηθήκαμε το παραμύθι και κάναμε μίμηση της φροντίδας του κήπου με σκαλιστήρια. Έπειτα αναλύσαμε τις λέξεις πλούτος , ευτυχία και αγάπη ζητώντας από κάθε παιδί να ανακοινώσει τι του έρχεται στο μυαλό , όταν ακούει τις συγκεκριμένες λέξεις. Καταγράψαμε τις σκέψεις τους σε χαρτί του μέτρου, όπου απεικονίζονταν με μορφή γέρων ο πλούτος , η ευτυχία και η αγάπη. Κατόπιν τέθηκε το δίλημμα ποιον από τους τρεις να διαλέξουν και γιατί.

Με τον τρόπο αυτό όλα τα παιδιά είπαν τη γνώμη τους και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ,πώς όπου πάει η αγάπη ακολουθούν και η ευτυχία και ο πλούτος.

Η δραματοποίηση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών και αποτέλεσε μια διαφορετική προσέγγιση του παραδοσιακού παραμυθιού

2 σχόλια: